Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

In 2015 zijn wij gestart om meer aantoonbaar invulling te geven aan het thema Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Wij zijn begonnen met een MVO nulmeting van de organisatie. Dit geeft weer waar onze verbeterpunten liggen op het gebied van verduurzaming. De eerste verbeterpunten worden al opgepakt, zoals het actief in gesprek gaan met belanghebbenden van de organisatie (stakeholders) en inzicht krijgen in het energieverbruik en de bijbehorende CO2 uitstoot. Dit laatste doen wij door gebruik te maken van de CO2 Prestatieladder norm.

 

Energiemanagement en CO2.

Wij zien MVO als hetzelfde als duurzaam ondernemen en het in de tijd reduceren van het energieverbruik past daar prima bij. Dit begint met het verkrijgen van een goed inzicht in het energieverbruik, want meten is weten. Inzicht creëert bewustwording en geeft weer waar wij het beste en snelste kunnen verbeteren en daarmee het energieverbruik kunnen verminderen. Dit zijn kostenbesparingen, maar levert ook een vermindering van de CO2 uitstoot op. Onze footprint over het jaar 2015 ziet er als volgt uit:

 

 

CO2 Reductiedoelstellingen

  1. T. Pater Groep wil voor 2018 3% aan brandstofverbruik van de kranen reduceren gerelateerd aan het aantal kranen t.o.v. van het basisjaar 2015 (scope 1).

  2. T. Pater Groep wil het normverbruik van het wagenpark verbeteren. Het streven is een gemiddelde (werkelijk) normverbruik in 2018 van 1 liter diesel op 20 kilometer (scope 1).

  3. T. Pater Groep wil voor 2018 3% aan gasverbruik reduceren gerelateerd aan graaddagen en FTE's op kantoor t.o.v. van het basisjaar 2015 (scope 1).

  4. T. Pater Groep wil voor 2018 3% aan elektraverbruik reduceren (absoluut) t.o.v. van het basisjaar 2015 (scope 2).

  5. T. Pater Groep wil onderzoek doen naar mogelijkheden om zelf groene energie op te wekken en deze ook op een efficiënte manier op te slaan (scope 2).

Totale doelstelling is: T. Pater Groep wil voor 2018 3% CO2 uitstoot reduceren gerelateerd aan de omzet t.o.v. van het basisjaar 2015. Deze doelen staan, met de bijbehorende maatregelen en actieplan, in ons Energiemanagement actieplan.

3.B.2 Energiemanagement Actieplan (link)

Graag houden wij u op de hoogte van onze CO2 uitstoot en de voortgang op de doelstellingen:

3.C.1 Voortgangsrapportage CO2 2016 (link)

Naast het inzicht krijgen in onze CO2-uitstoot en het maken en uitvoeren van acties om dit te verminderen, doen wij actief mee aan een initiatief om samen met andere partijen de CO2-uitstoot te verminderen, dit door kennis en ervaring te delen. Zie voor meer informatie:

3.D.1. Sector- en keteninitiatieven (link)

Heeft u vragen over ons energiemanagement of suggesties om met ons verder meer CO2-uitstoot reductie te realiseren, dan kunt u contact opnemen met Eddy Pater.