mvo


oog voor mens en klimaat

De mensen van Kraanverhuur T. Pater dragen graag hun steentje bij aan de toekomstbestendigheid van het bedrijf én de maatschappij. Daarom hebben wij veel aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dat betekent dat wij werken met oog voor de juiste balans tussen de belangen van het bedrijf, het klimaat, onze omgeving en ons personeel.

Klimaat

Zowel op de werkvloer, op de weg, op de bouwplaats als in onze vrije tijd houden wij rekening met de CO2 reductie. Onze grootste uitstoot komt door de voertuigen die we inzetten. Daarom investeren we in duurzamer materieel en werken we volgens de CO2 prestatieladder.

Duurzaam materieel...

Om onze CO2 uitstoot te verminderen investeren en werken wij met duurzame(re) machines. Zo heeft ons nieuwe materieel schone Euro 6 dieselmotoren, werken we met een aantal hybride kranen (die over de weg op diesel rijden en op de bouwplaats elektrisch), en rijden al onze machines op diesel met 15% biotoeslag.

...en een duurzaam kantoor

Ook onze vestigingen zijn we aan het verduurzamen. Zo beparen we papier, printkosten en portokosten door te werken met een digitale werkbon welke gekoppeld is aan ons digitale planningsprogramma. Ook facturen versturen wij digitaal naar de klant.

Omgeving

Investeren in een toekomstbestendig bedrijf betekent ook oog hebben voor groei en ontwikkeling binnen en buiten de organisatie. Dat doen wij op verschillende manieren.

als Erkend leerbedrijf

Als erkend werk- en leerbedrijf leveren wij een belangrijke bijdrage aan de toekomst van het vakmanschap én van jonge mensen. Jonge mensen leiden we op tot kraanmachinist.

als sponsor


Sinds 2005 zijn we hoofdsponsor van voetbalvereniging 't Harde. De vereniging betekent veel voor 't Harde en dat ondersteunen we van harte.