Veiligheid op 1

hijs veilig of hijs niet

Veilig samen werken met plezier, passie en prestatie en allemaal 's avonds weer gezond naar huis! Daar staan en gaan wij als mensen van Kraanverhuur T. Pater BV voor.

Toolbox mei 2021 / W. Groothuis Bouw

Maatregelen

Veiligheidsbewustzijn, gedrag en de wil om het samen iedere dag beter te doen zijn de pijlers voor samen veilig werken. We zijn en blijven continu in gesprek met onze opdrachtgevers over samen veilig werken. Daarnaast hebben wij de volgende maatregelen genomen:


  • Onze campagne 'Hijs veilig of Hijs niet' met bijbehorende toolboxen: op verzoek geven we deze op locatie, voor uitvoering en vaklieden. In het praktijkdeel nemen de deelnemers plaats in de kraan achter de knoppen en slaan ze diverse lasten aan.

  • Continue training en scholing van onze machinisten

  • Modern en gekeurd materieel en hulpmaterieel

  • Werken volgens standaard VCA*

  • Werken volgens standaard Veiligheidsladder trede 3

  • Eigen werkplekinspecties van kranen op locatie: daarin beoordelen we niet alleen onze machinist en zijn kraan, maar ook de werkomgeving en de vaklieden. I.h.k.v. 'Samen beter worden' koppelen we dit terug

  • Registreren en leren van onveilige situaties. Dit doen we ook door samen met de opdrachtgever in gesprek te gaan.

  • In al onze kranen twee extra helmen voor in het geval de vaklieden hun helm vergeten zijn