Toolbox meeting Dura Vermeer Hengelo

Afgelopen 2 weken mocht Kraanverhuur T Pater bv haar bijdrage leveren aan de schoolpraktijkdagen bij haar partner Dura Vermeer Hengelo. Dura Vermeer heeft veilig werken duidelijk op nummer 1 staan. Wij mogen daar onze bijdrage aan leveren in de vorm van een toolbox/workshop 'veilig hijsen'. Vanuit kraanverhuur T Pater bv leggen we de nadruk op communicatie en respect. Deze onderdelen worden zeer goed ontvangen door de bouwplaatsmedewerkers van Dura Vermeer Hengelo. De interactie die we krijgen vanuit de medewerkers geeft aan dat veiligheid en veilig hijsen een altijd bespreekbaar onderdeel van het proces is.

De toolbox geven we dan ook op de bouwplaats, daar waar alles bij elkaar komt  en geeft een duidelijk en helder beeld van de werkelijkheid. De medewerkers van Dura Vermeer mogen bij uitzondering en onder begeleiding van onze kraanmachinist plaatsnemen in de cabine van de kraan en deze bedienen. Door de bril van de machinist kijken geeft een andere blik op de bouwplaats. Komende weken volgen er nog een aantal praktijkdagen waar wij naar uitzien. Samen beter worden en allemaal weer gezond naar huis, daar gaan we voor.


#hijsveiligofhijsniet

#duravermeer

#kraanverhuurtpater